Koe 500-vuotiaan sukutilan tunnelma

Tutkimusten mukaan Nopola on mitä ilmeisemmin Noposen suvun pääpaikka. Tilan mailla on asuttu jo 1500-luvulta lähtien. On poikkeuksellista, että itäsuomalainen tila on säilynyt saman suvun hallinnassa 500 vuoden ajan. Maa- ja metsätaloutta Nopolassa on harjoitettu vuodesta 1638 alkaen.

Tilan pitkän historian aikana siellä on toiminut mm. koulu ja opintokerho. Myös raittiusseura Toivontähti sai alkunsa Nopolan tuvassa. Sotavuosina tila tarjosi evakoille suojaa, yösijan ja ruokaa.

Vierailullasi Nopolan isäntäväki kertoo sinulle mielellään tarinoita tilan vuosisataisista perinteistä ja vaiherikkaasta historiasta.