Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Nopolan lomamökit (Y-Tunnus: 2429208-7))
Osoite
Nopolantie 37
52100 Anttola
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katriina Noponen
Nopolantie 37, 52100 Anttola
nopola@nopola.fi
Rekisterin nimi
Nopolan lomamökkien henkilökontaktirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Nopolan lomamökkien markkinointia, myyntiä, verkkopalvelun käytön analysointia ja kehitystä varten.
Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot (muu täytettävä verkkolomake)
Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Okkolan lomamökkien käyttöön.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.
Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §